ติดต่อเรา

บริษัท ไอคอม เทค จำกัด
46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล (ตึกA) ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ฝ่ายการตลาด :
marketing@icom.co.th
ศูนย์บริการลูกค้า
02-203-7500
โทรศัพท์สำนักงาน :
0-2203-7599
โทรสาร :
0-2203-7511
วันเวลาทำการ :
09:00 - 18:00 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ และ
08.00 - 17.00 วันเสาร์
ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล (ตึกA) ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Tel. 0-203-7500
Fax. 0-2203-7511
E-Mail :
Marketing@icom.co.th