contact icom tech

แนะนำ ติชม สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ การบริการของเรา

บริษัท ไอคอม เทค จำกัด

ที่อยู่ :

46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล (ตึกA) ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

เว็บไซต์ :

www.icom.co.th

ฝ่ายการตลาด :

marketing@icom.co.th

โทรศัพท์สำนักงาน :

0-2203-7599

แฟกซ์ :

0-2203-7511

วันเวลาทำการ :

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

ฝ่ายบริการลูกค้า :

0-2203-7500
วันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 - 12.00 น., 13.00 - 21.00 น. และ
วันเสาร์ 08.00 - 12.00 น., 13.00 - 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

แผนที่ :

map-icom tech
(คลิกเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่)